Stortingsvalet 2021

Dei små partia som håper på ein plass

I Sogn og Fjordane stiller 17 parti lister ved Stortingsvalet 13. september 2021. Ni av desse er i dag representerte på dagens Storting.

Stiller for nytt parti: Gunnvor Sunde, Frå Gloppen stiller som listetopp for det nye partiet Sentrum. Sunde har tidlegare vore kommunestyrerepresentant for Sosialdemokratane, som ho sjølv var med å starte. Foto: Privat 

Nyhende

Fjordabladet har sidan sommarferien hatt fleire artiklar og større intervju med toppkandidatane i dei ni partia som i dag er representert på Stortinget. So langt ha avisa hatt mindre omtale av dei ande partia som stiller liste ved Stortingsvalet.