578.403 har førehandsrøysta til no

Måndag var det registrert 578.403 førehandsstemmer rundt om i Norge til stortingsvalet.

Det er førebels ikkje veldig mange som har førehandsrøysta i Nordfjord.  Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Nyhende

I Stad kommune har 707 førehandsrøysta – det utgjer 10,17 prosent av dei som kan stemme.