Møt Marius Langballe Dalin – Listetopp for MDG Sogn og Fjordane

– Alt heng på om vi greier å løyse klimautfordringane

‒ Norge må gå frå å vere ei fossil klimasinke, til å ta leiarskap i omstillinga. Vi har økonomiske musklar som få andre land har, den mest velfylte verktøykassa, vi har kunnskapen og teknologi som skal til. Det som manglar er politisk vilje. Om ikkje vi stiller oss i fremste rekkje for å løyse vår tids største utfordring no, kven skal då gjere det?

Gode liv: Marius Langballe Dalin er Miljøpartiet De Grønne sin 1.-kandidat til Stortinget frå Sogn og Fjordane.  Foto: Tormod Flatebø.

Nyhende

Det seier Marius Langballe Dalin, Miljøpartiet De Grønne (MDG) sin 1.-kandidat til Stortinget.