Helse Førde

Seks nye positive koronaprøver

Av 294 analyserte prøver torsdag 19. august var seks av prøvene positive  for covid-19.
Nyhende

Det viser oppdatert informasjon frå Helse Førde klokka 08.00 fredag dag 20. august. Prøvetakingskommunar for positive prøver av nyaste dato: Gloppen, Sogndal, Stryn, Fjaler, Vik..


To pasientar er innlagd på sjukehus med stadfesta covid-19-smitte i Helse Førde. Ein av desse får intensiv behandling. I løpet av den siste veka er det registrert totalt 58 positive prøver i Helse Førde sitt område. I den same perioden er det analysert 1.677 prøver.

Fredag 13. august: 6 nye av 280 analyserte prøver

Laurdag 14. august: 3 nye av 94 analyserte prøver

Søndag 15. august: 3 nye av 115 analyserte prøver

Måndag 16. august: 8 nye av 271 analyserte prøver

Tysdag 17. august: 27 nye av 405 analyserte prøver

Onsdag 18. august: 5 nye av 218 analyserte prøver

Torsdag 19. august: 6 nye av 294 analyserte prøver

Kommunen for prøvetaking er ikkje nødvendigvis kommunen der pasienten bur eller har folkeregistrert adresse.