Aktuell Profil

Hege Lothe - SV

Den 13. september er det Stortingsval i Norge. Politikarane ligg no i startgropa og førebur seg på ein lang og krevjande valkamp. Mange stiller seg i desse dagar spørsmålet; Kven er desse personane som toppar listene til dei politiske partia. For å bli betre kjent med politikaren som person, har Fjordabladet stilt dei nokre enkel og uformelle spørsmål.

Hege Lothe er Sosialistisk Ventreparti sin 1. kandidat til Stortinget i Sogn og Fjordane,   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Namn og alder: Hege Lothe (49)