Møt Torbjørn Vereide – listetopp for Ap Sogn og Fjordane

– Denne gongen er det vanlege folk sin tur

– Over tiår har vi bygd opp ein sosialdemokratisk samfunnsmodell i Noreg som er tufta på fridom, likskap og solidaritet. Det er den modellen vi må forsvare og byggje vidare på.

Listetopp: Torbjørn Vereide (AP)  Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Det seier Torbjørn Vereide, Sogn og Fjordane Arbeidarparti sin listetopp til Stortingsvalet den 13. september.