Sosialistisk Venstreparti

Vil ha gratis SFO til alle

SV sitt store valløfte: Gratis SFO i heile landet. Dei vil innføre gratis SFO før og etter skuletid for alle.

KAMP FOR GRATIS SFO: Ei av fanesakene til SV i valkampen er gratis skulefritidsordning til alle. F.v. Bent-Inge Borgund frå Stad SV og Hege Lothe, førstekandidat for SV i Sogn og Fjordane. Her har dei fått med seg Katrin Aardal, FAU-leiar ved Stårheim skule som meiner gratis SFO er ein god ide. Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes Hege Lothe katrin Aardal 

Det er nokre år det er veldig krevjande for barnefamiliar. Gratis SFO kan hjelpe.

Nyhende

– Dette meiner vi er ei viktig velferdssak. Eigenbetalinga som foreldre gjer er ganske dyrt, spesielt om ein har fleire ungar, seier Hege Lothe, førstekandidat for SV i Sogn og Fjordane.