Øystein Nes, dagleg leiar i Inviro AS:

– Målet er like mogelegheiter til alle

Fredag i førre veke besøkte Henrik Asheim (H), forskings- og minister for høgare utdanning, Nordfjord for å sjå og høyre om planane som Inviro AS har for framtidas desentralisert utdanningsstruktur. Statsråden var imponert.

Mannsstrek: Det var ein mannssterk lokal delegasjon som møtte forskings- og utdanningsminister Henrik Asheim sist fredag. Får venstre: Alfred Bjørlo (V), ordførar i Stad og listetopp for Venstre, Olve Grotle (H), ordførar i Sunnfjord og listetopp for Høgre, Reidar Grønli, rektor ved Fagskulen i Sogn og Fjordane, Stian Bjørlo, yrkesaktiv og student, Øystein Nes, dagleg leiar Inviro AS, Einar Løken styreleiar i Inviro AS, og Ove Bjørlo, prosjektleiar for smarthus i Inviro.foto: Tormod Flatebø 

Nyhende

– I Distrikts-Norge er eit enormt behov for kompetanseheving både i næringslivet og i samfunnet generelt. Rekruttering av rett kompetanse til rett tid er for mange bedrifter i distrikt som Nordfjord ei stor utfordring. Vi veit at fire av fem som flyttar frå ut ikkje kjem tilbake, trass i at det er nok av gode jobbar og utfordringar. Denne situasjonen kan ikkje halde fram. Vi må gjere noko med det, sa Øystein Nes, dagleg leiar i Inviro AS, som viste til hovudkonklusjonen I ein NOU frå 2020 som omhandlar næringslivet si betyding for levande bygder og lokalsamfunn, og kunnskapsdepartementet sin strategi for desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskular, høgskular og universitet.