Aktuell Profil

Marius Langballe Dalin - MDG

Den 13. september er det Stortingsval i Norge. Politikarane ligg no i startgropa og førebur seg på ein lang og krevjande valkamp. Mange stiller seg i desse dagar spørsmålet; Kven er desse personane som toppar listene til dei politiske partia. For å bli betre kjent med politikaren som person, har Fjordabladet stilt dei nokre enkel og uformelle spørsmål.

Marius Langballe Dalin er listetopp for Miljøpartoiet De Grønne ved stortingsvalet.   Foto: Privat

Nyhende

Namn og alder: Marius Langballe Dalin, 54 år