Møt Hege Lothe – listetopp for SV Sogn og Fjordane

– Vi vil ha ny politisk retning og ny regjering

‒ Det viktigaste for Sosialistisk Venstreparti (SV) ved dette valet, er at vi vil ha ei retningsendring og ei ny regjering. Vi ønskjer oss eit meir rettferdig samfunn. Det handlar om å ta ned ulikskapen mellom folk i samfunnet vårt. Då handlar det om å gjere nødvendig grep innanfor mange sentrale samfunnsområde.

I ny rolle: Ved tidlegare stortingsval har Hege Lothe jobba for å få fram partiet sine 1.-kandidatar. No er rolla snudd på hovudet, no er det dei andre i valmaskineriet til SV som skal jobbe fram Hege.  Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Det seier Hege Lothe, listetopp for SV i Sogn og Fjordane ved det komande Stortingsvalet.