Satsforvaltaren i Vestland

Viktige læringspunkt frå halvtanna år med koronapandemi

‒ Vi har gjennomført andre trinn i undervegsevalueringa av pandemihandteringa, og meiner at vi i Vestland har klart å handtere pandemien på ein god måte.

- Vi har opplevd at dialogen med kommunane har vore veldig god gjennom heile pandemien, og den har i stor grad vore prega av gjensidig tillit., heiter det i meldinga frå Statsforvaltaren i Vestland. Biletet er frå medisinrommet på Hogatunet. Frå venstre: Siv Helen Reksten, Heidi Munch Starheim (einingsleiar på Hogatunet), Ingunn Alise Refvik (sette vaksine), Siri Heggen, Anne Karin Vangberg-Hjelle. Illustrasjonsfoto.   Foto: Elin Paulsen

Nyhende

Det melder Statsforvaltaren i Vestland i ei pressemelding og viser til at evalueringa er gjort på oppdrag frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).