Debatt

Ja til fortsatt søndagsfri

Å gjøre søndagen til en alminnelig handledag, er å gjøre noe med «samfunnsrytmen» — vekslingen mellom arbeid og hvile, hverdag og helg. Det er ikke uten grunn at søndagen også kalles hviledag.

- Det er mange gode grunner til at forslag fra Fremskrittspartiet om søndagsåpne butikker gang på gang blir nedstemt. Det handler om hvilket samfunn vi ønsker oss, skriv partøeiar i KrF Kjell Ingolf Ropstad i dette innlegget.   Foto: Astrid Waller

Nyhende

FrPs Silje Hjemdal skriver i flere aviser om hvorfor FrP gir et rungende ja til søndagsåpne butikker som gjentatte ganger får flertallet mot seg i Stortinget.

Å legge opp til at flere enn nødvendig skal arbeide på søndagen, og at handelen skal bli mest mulig som på hverdager, er å viske ut dette skillet. Og det er ikke et spørsmål bare om den enkeltes valg. Det er et spørsmål som vil påvirke hvordan samfunnet rundt oss fungerer. Det er ikke bare et spørsmål om verdien av individets valgfrihet. Det er spørsmål om å bevare en «samfunnsverdi».

Det er mange gode grunner til at forslag fra Fremskrittspartiet om søndagsåpne butikker gang på gang blir nedstemt. Det handler om hvilket samfunn vi ønsker oss.

For det første sørger søndagsfri for at de mange hundre tusen arbeidstakerne i varehandelen og tilknyttede bransjer får en felles fridag. Hvis man skal ha en dag der familie og venner kan ha lett for å samles, bør det være en dag som er felles for alle. Annerledesdagen er ikke et prosjekt som enkeltmennesker kan stable på beina alene. Verdien av en slik felles fridag avhenger nettopp av at den er felles for så mange som mulig. Søndagsfri gjør at familier og lokalsamfunn kan gjøre ting sammen på disse dagene.

For det andre er det få saker der det er en så bred allianse som det er mot FrPs forslag om søndagsåpne butikker. Fagbevegelsen er imot, handelsnæringen er imot, miljøbevegelsen er imot, de frivillige organisasjonene er imot, folkeflertallet er imot. Søndagsfri reduserer det kommersielle presset på den felles fridagen og gir disse dagene et annet preg enn lørdager. Derfor mener jeg forbudet verner om en viktig, norsk tradisjon for å bruke søndager og helligdager til friluftsliv, familiebesøk og hvile.

I sommer har det gått en debatt om turiststeder og søndagsåpne butikker. Bestemmelsen i helligdagsfredsloven har en rekke unntak, blant annet for typiske turiststeder. I de byene som ikke oppfyller vilkårene for å kunne bli regnet som typiske turiststeder, vil faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, måtte holde stengt på søndager. Med seks handledager i uken uten begrensninger mellom pinse og advent, har handelsnæringen stor frihet til å tilpasse åpningstidene til sommerturistenes behov.

KrF har fått gjennomslag for å beholde søndagen som en annerledesdag, og det ligger fast. FrP kan godt kalle det umoderne, men for meg er det viktig at vi kan ha én roligere dag i uken med tid til familien eller de rundt oss.

KrF vil beholde søndagen som annerledesdag. Det er nok kjøpepress resten av uka, vi kan ta oss tid til en liten pause.