Helse Førde:

Fem positive prøver

Helse Førde melder tysdag morgon den 3. august om fem positive prøveresultat for covid-19.
Nyhende

Prøvetakingskommune for positiv prøve av nyaste dato er Kinn, Luster og Sunnfjord. Det er ingen Innlagde pasientar per dato med stadfesta covid-19-smitte.

Måndag 26. juli: 2 nye av 171 analyserte prøver

Tysdag 27. juli: 7 nye av 458 analyserte prøver

Onsdag 28. juli: 5 nye av 315 analyserte prøver

Torsdag 29. juli: 10 nye av 328 analyserte prøver

Fredag 30. juli: 3 nye av 255 analyserte prøver

Laurdag 31. juli: 1 ny av 358 analyserte prøver

Søndag 01. august: 1 ny av 107 analyserte prøver

Måndag 02. august: 5 nye av 138 analyserte prøver

Kommunen for prøvetaking er ikkje nødvendigvis kommunen der pasienten bur eller har folkeregistrert adresse.