Aktuell profil

Olve Grotle, Høgre

‒ Eg er veldig opptatt av å få til gode samarbeid, og håper eg er med på å få det til.
Nyhende

Den 13. september er det Stortingsval i Norge. Politikarane ligg no i startgropa og førebur seg på ein lang og krevjande valkamp. Mange stiller seg i desse dagar spørsmålet; Kven er desse personane som toppar listene til dei politiske partia. For å bli betre kjent med politikaren som person, har Fjordabladet stilt dei nokre enkel og uformelle spørsmål.