Eigarane skaffar oppdrag

AUKA OPPDRAGSMENGDE: ‒ Godt samarbeid mellom eigarane er årsaka til auka oppdragsmengd og vidareutvikling av selskapet. Ein vurderer mellom anna å starte opp med produksjon av flytebrygger, fortel styreleiar Håvard Orheim. 

Nyhende

Nordfjord Betong har halde til på Løkjaneset i kring ti år. Styreleiar Håvard Orheim erfarer at mengda av oppdrag går litt i bølgjer, men inntrykket er at det no er mange store prosjekt og stor aktivitet også i den private marknaden.