Søkjer om skadeløyve på hjort

Illustrasjonsfoto 

Nyhende

Per-Arne Aarvik på Stadlandet er plaga av fleire hjortar som beiter kvar kveld på slåttemark og innmarksbeite.

‒ Dette øydelegg avlingar og dei riv ned både innmarksgjerde og utmarksgjerde, fortel Aarvik i skriv til Stad kommune, der han søkjer om fellingsløyve for to skadedyr av typen hjort.