Har fått toppjobb i leiinga – Høgskulen på Vestlandet

Anne Grethe Naustdal (55) er oppvaksen på Nordfjordeid. I august tek ho til i jobben som ein av tre prorektorar ved Høgskulen på Vestlandet.

ENNO FERIE VED HYTTEVEGGEN: Anne Grethe Naustdal kan eit par veker til nyte ferien ved hytteveggen i Storevika ved Hornindalsvatnet, i familiehytta som mannen har arva. For 1. august treng ho dei opplada batteria, når jobben som prorektor ved Høgskulen på Vestlandet startar. Etter å ha vore tilsett i vel 25 år i det som no heiter Høgskulen på Vestlandet, rykkjer ho opp til ein av dei mest sentrale stillingane, med ansvar for 17.000 studentar.   Foto: inger træen

Relevante utdanningstilbod utanfor dei store byane er heilt avgjerande for at dei unge blir verande i distrikta

Nyhende

Dermed går ho inn i ei stilling rett under den leiande rektoren, som har ansvaret for 17.000 studentar og 1800 tilsette. Fordelt på fem campus, eller studiestadar, i Haugesund, Stord, Bergen Sogndal og Førde. Dei tre prorektorane har ansvaret for ulike satsingområder, der Anne Grethe er prorektor for utdanning. Ho er medansvarleg for alle dei 17.000 studentane fordelt på dei fem ulike campus, Høgskulen på Vestlandet.