Vert utan førarkort i eit halvt år

  Foto: Politiet

Nyhende

Sogn og Fjordane tingrett har avgitt ein kjennelse som inneber at mannen som køyrde personbilen som hamna i fjellveggen like utanfor Lotetunnelen i byrjinga av juni, må belage seg på å vere utan førarkort til rettssaka mot han er endeleg avgjort, men ikkje lenger enn til 8. desember 2021.