Motorsykkel velta

Det har i føremiddag vore ei ulukke på Fv 61 over Maurstadeidet der ein motorsyklist velta i vegbana ved Juvatnet.

Illustrasjonsfoto 

Nyhende

Føraren vart frakta til sjukehus for undersøking og oppfølging. Det var ingen andre køyretøy eller personar involverte i ulukka. Trafikken vart dirigert forbi staden, og det var noko ventetid i samband med hendinga.