Meir enn kvar fjerde stortingspolitikar tek ikkje attval

Nesten 30 prosent av dei folkevalde, 50 av 169 faste representantar, har takka nei til ein ny periode på Stortinget.

Mange nye fjes kan komme inn på Stortinget til hausten – og kjende ansikt forsvinn.   Foto: Lise Åserud

Nyhende

Blant dei som ikkje ønskjer attval, er 19 kvinner og 31 menn, viser ei oversikt som NTB har utarbeidd.