– Bør setje av kring 5 km2 til lågtrofiske artar

Eide Fjordbruke meiner at det i Nordfjord bør settast av opp mot 5 km2 til lågtrofiske artar på kysten og i fjorden i kommunane Stad, Kinn, Bremanger og Gloppen (og Stryn) der 3 km2 er i midtre/indre del av fjorden.

Eide Fjordbruk har laga ein overordna plan for integrert havbruk i Nordfjord der eitt av måla er å få sett av 3-5 km2 akvakulturlokalitetar til IMTA i Nordfjord samla i Nordfjord. Kartet viser dagens lokalitetar i midtre og indre del av Nordfjord. 

Nyhende

Eide Fjordbruke meiner at det i Nordfjord bør settast av opp mot 5 km2 til lågtrofiske artar på kysten og i fjorden i kommunane Stad, Kinn, Bremanger og Gloppen (og Stryn) der 3 km2 er i midtre/indre del av fjorden.