Ønskjer å produsere blåskjel og sekkdyr ved Notaberget

Nordfjord Forsøksstasjon AS har søkt om løyve til produksjon av blåskjel og sekkdyr, sukkertare, stortare, blæretang, grisetang, søl, fingertare, butare og raud sjøpølse ved Notaberget i Stad kommune.

Nordfjord Forsøksstasjon AS har søkt om lokalitet for produksjon av fleire artar (integrert havbruk) ved Notaberget i Stad kommune. Nordfjord Forsøksstasjon er eigd av selskapet Eide Fjordbruk AS.  

Nyhende

Eide Fjordbruk AS eig 100 % av aksjane i forsøksstasjonen. Forskningsløyva gjeld for utvikling av optimalisert fôr med omsyn til fiskehelse, velferd, utnyttingsgrad, tilvekst og produkteigenskapar.