Vil gjere det mogleg å avregistrere bilen utan å levere inn skiltet

(NPK-NTB): Statens vegvesen sender onsdag eit forslag på høyring om frivillig avregistrering av køyretøy utan innlevering av kjennemerke på trafikkstasjon.

Statens vegvesen vil innføre ei ordning der ein mellombels kan avregistrere køyretøyet utan å levere inn kjennemerke, som bilskilt.   Foto: Terje Pedersen/NTB /NPK

Nyhende

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) støttar forslaget, som har høyringsfrist i september.