Lote

Bygdefolket fortvilar over oppdrettsplanar

– Vi ønskjer ikkje meir oppdrettsnæring utanfor Lotsstranda. Det held no!, seier bygdefolket på Lote.

Lotsstranda: Bygdefolket på Lote fortvilar over forslaget om oppdrettsanlegg utanfor Lotsstranda. – No er det nok, meiner dei, og synest meir oppdrett har stor ulempe og lite nytte.   Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

No ønskjer vi ikkje fleire anlegg som hindrar bruken av friluftsområda våre.

Nyhende

Det er eit sterkt engasjement i bygda mot nye akvakulturområde langs Lotsstranda.