Bondeorganisasjonane om jordbruksoppgjeret:

– Ikkje overraska

Frp sikrar fleirtal for jordbruksoppgjeret. Tilbodet frå regjeringa til bøndene blir dermed ståande. Beklageleg, seier leiar for Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Kjersti Hoff og leiar i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes under ei markering frå bondeorganisasjonane i samband med jordbruksoppgjeret.   Foto: Terje Pedersen

Nyhende

– Det er inga overrasking at det skulle ende her, seier leiar Kjersti Hoff i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.