Frp sikrar billegare ferjer og meir pengar til breiband

No skal ferjeprisane kuttast, og det vert auka satsing på breiband.

Anfinn Sjåstad frå Stadlandet er førstekandidat på Frp si stortingsliste for Sogn og Fjordane.  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

Søndag vart det semje mellom regjeringa og Frp om revidert nasjonalbudsjett. I forhandlingane har Frp fått gjennomslag for å kutte ferjeprisane med 25 prosent frå 1. juli.