Senterpartiet med vedtak om å oppheve tvangssamanslåingar

(NPK-NTB): Senterpartiet går inn for å oppheve alle tvangssamanslåingar der kommunane og fylkeskommunane ønskjer det. I tillegg vil partiet ha ein beredskapskommisjon.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum på Senterpartiet sitt landsmøte 2021.   Foto: Torstein Bøe/ NTB/NPK

Nyhende

– Beredskap er ferskvare og handlar om å vere nok førebudd, både militært og sivilt, på alt frå klimakrise, naturkatastrofar, mat- og vassmangel til krig, terror og pandemi. Senterpartiet vil derfor setje ned ein totalberedskapskommisjon no!, heiter det i ein resolusjon partiet vedtok på landsmøtet til partiet fredag kveld.