No vert det kantslått

Sommaren er tida for kantslått, og Statens vegvesen varslar at dei klippar vegkantane for meir artsrikdom og betre trafikksikkerheit.

I heile juni blir det kantslått langs riksvegane.  Foto: Pressefoto

Nyhende

I heile juni skal Statens vegvesen drive med kantslått langs riksvegane.