Eksstyre føler seg uthengt

– Fullstendig kaos i Eid sportsfiskarlag

Mistillit, truslar, kaos. Stemninga innanfor Eid sportsfiskarlag er ikkje så roseraud.

Vil ha svar: Eksstyreleiar Karl Evjen, Anita Sundsmoen, Ronny Remme og Jan Christensen er suspendert frå Eid sportsfiskarlag. No ber dei som svar på kva gale dei har gjort. – Laksefisket starta tysdag, medan vi vart suspendert ei veke før – før vi i det heile tatt kunne ha vore i elva og gjort noko gale, seier dei.   Foto: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Kvar enkelt av oss vil ha eit svar på kva det er som vi har gjort gale og som fører til utestenging/suspensasjon.

Nyhende

Det gamle styret er ikkje nådige i sine karakteristikkar, og meiner seg uthengt.