Sveinung Mæland Pile

Aldri meir 9. april

Koronapandemien stoppa ikkje den fine tradisjonsrike markeringa av Frigjeringsdagen 8. mai, Veterandagen og Røde Kors-dagen sjølv om dei aller feste følgde markeringa digitalt.

─ Viljen til å bidra for fellesskapet på tvers av landegrenser er sterk i Norge også i dag. I dag feirar vi altså fridomen, heidrar alle dei som bidrog under krigen og alle de som har bidratt i tida etterpå, sa Sveinung Mæland Pile i sin tale til Veteranane.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

På grunn av smittesituasjonen i landet vart det ei annleis markering av Frigjeringsdagen, Veterandagen og Røde Kors-dagen i Nordfjord i år. Markeringa vart strøyma, slik at folk rundt om i alle heimane kunne følgje 8. mai-markeringa ved minnesmerket «Sørgende Mor» på plassen. Fjordabladet var til stades, og vi legg no ut talane som vart halde. Her er talen til veteranane av Sveinung Mæland Pile.