Omsetting av eigedomar i Stad kommune i april 2021

Oversikta viser eigedomar som er omsett og overdrege i Stad kommune i april månad 2021.

Selje: I Selje har Nabben 23 , seksjon 3 skifta eigar. Illustrasjonsfoto. 

Nyhende

Skulehusbakken 34 (Gnr 38, bnr 111) er overdrege for kr 2.610.000 frå Anders Lillestøl og Ingunn Skåtun til Birgitte Navelsaker Kjørslevik og Hans Sebastian Ringfelter (06.04.2021)