- Ein provokasjon mot norsk matproduksjon

– Tilbodet frå regjeringa tek ikkje inn over seg den alvorlege økonomiske situasjon som distriktsjordbruket står oppe i seier leiar i Vestland Bondelag Anders Felde.

Anders Felde er frustrert over tilbodet frå regjeringa.  Foto: Foto: PRESSEFOTO/Marita Skeie

Nyhende

Staten la tysdag fram sitt tilbod i jordbruksoppgjeret.