Oppmodar folk om å sjå Generasjon Utøya

Det nye filmen om Utøya går no på Stad kino, og ordførar Alfred Bjørlo(V) og varaordførar Siri Sandvik(Ap) oppmodar folk om å gå og sjå filmen.

TI ÅR ETTER: Det der no snart ti år sidan 22. juli-terroren. Varaordførar Siri Sandvik og ordførar Alfred Bjørlo er her saman med kinovert Sharon Samweli.   Foto: Anna Wuttudal

Dei nektar å la seg skyte til tausheit

Nyhende

Kommunestyrerepresentantane i Stad får høve til å sjå filmen etter kommunestyremøtet torsdag.