Jobbar med verdiskapingsprogram

Bra for Vestland

Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V) og kommunedirektøren har hatt fleire drøftingar med Kinn og Vanylven om verdiskapingsprogram for samfunn og næringsliv på Vestlandet med utgangspunkt i Stad skipstunnel.

VESTLANDSPROSJEKT: Stad-ordførar Alfred Bjørlo orienterte i formannskapet om arbeidet med eit program der samferdsle og reiseliv står sentralt. Tunnelen opnar mellom anna opp for å forlenge hurtigbåtruta lenger nordover i retning Ålesund og Trondheim. 

Nyhende

Dei tre kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven har i mange år jobba hardt for å få på plass skipstunnelen, og no når dette er endeleg bestemt, så er det prosjektet slutt. No er ein inne i ein ny fase, og Bjørlo er oppteken av at dei tre kommunane må setje seg i førarsetet.