Arbeidsløysa i Stad er 2,2 prosent i april 2021

Ned 66 prosent samanlikna med april 2020

Aurland toppar arbeidsløysestatistikken blant kommunane i Sogn og Fjordane. På den andre sida av statistikken finn vi Fjaler.

Arbeidsløysa er på veg ned i mange kommunar. I Stad kommune er det ved utgaggen av april 2,2 prosent (112 personar) av den samal arbeidsstyren som er heilt utan arbeid. Illustrasjonsfoto frå frukostmøtet som Stad Vekst AS inviteret til på Sagastad 14. mai i 2019.   Foto: Tormod Flatebø

Nyhende

Talet på arbeidsledige i Vestland er no på same nivå som i oktober, det lågaste sidan landet stengde ned i fjor vår. I april er 11 530 personar, eller 3,4 prosent av arbeidsstyrken, registrerte som heilt ledige.