Leiar

Meir liv i Eidsgata

Vår lokale kinarestaurant skal flytte, og planlegg om- og påbygging i Eidsgata.  Foto: Olin Maria Yri

Planane er i tråd med korleis kommunen må satse – med fortetting av eksisterande sentrum.

Nyhende

Vår lokale kinarestaurant har spennande planar, og vil flytte til Eidsgata. Dette inneber ei om- og påbygging, men vil også gjere at restauranten kjem på gatenivå.