Venstre: Fullt gjennomslag for å flytte Staten ut

Venstre sitt landsmøte har i dag vedtatt at statleg tilsette som ønskjer å flytte frå større byar til distrikta, skal få «flytterett til eigen jobb» dersom dei jobbar med oppgåver som ikkje er stadbundne.

FORNØGD: Alfred Bjørlo er svært fornøgd over at Venstre sitt landsmøte har vedtatt ein samla "pakke" av god distriktspolitikk. 

Nyhende

- No går Venstre i front for ein heilt ny og framtidsretta måte å drive god distriktspolitikk på, seier Alfred Bjørlo, leiar i Venstres distriktspolitiske utval, ordførar i Stad og 1. kandidat for Venstre i Sogn og Fjordane.