Leiar

Den merkelege kommunen i ytre

Politikarar må også vere lydhøyre for kva folket seier, og nokre føler kanskje ein har vorte overkøyrde tidlegare.

Nyhende

Kinn har av fleire vorte kalla den merkelegaste kommunen i landet – ein kommune som fysisk ikkje heng saman, og med Bremanger imellom som deler nord og sør.