Stadlandet pensjonistlag

-Utilgiveleg å ikkje nytte tunnelmassar

Stadlandet pensjonistlag meiner tunnelmasse er løysinga for fylkesveg 620. Dei meiner ein må utbetre flaskehalsar i staden for å bygge dyr tunnel ved Stokkeneset.

FV 620: Stadlandet pensjonistlag meiner tida er inne for å gjere noko med flaskehalsane på fylkesveg 620 frå Kjøde til Sandvik.   Foto: Arkiv: Ingebjørg Nilsen Stokkenes

Vegen er ein samanhengande flaskehals. Det er ikkje akseptabelt å lappe på eksisterande veg.

Nyhende

No har dei sendt brev til Stad kommune, der dei kjem med sine tankar om fylkesveg 620 frå Kjøde til Sandvik.