Gangvegen skal ryddast for snø

Fleire personar har tatt kontakt med lokalavisa med spørsmål om kvifor ikkje den provisoriske gangvegen ved Skipenesbrua vert rydda for snø?

BLIR RYDDA: Sonja Fjellkårstad, Statens vegvesen sin prosjektleiar for Skipenesbrua, er klar på at gangvegen skal ryddast for snø. 

Nyhende

Avisa har tatt kontakt med Statens vegvesen for å få svar på spørsmålet.