75,9 millionar kroner til ekstra vegvedlikehald i Vestland

Vestland vil bli tildelt 75,9 millionar kroner ekstra i 2021 - til vedlikehald på vegar.

Anfinn Sjåstad (Frp) jublar over ekstra millionar til vegvedlikehald til Vestland fylke.  Foto: Anna Wuttudal

Nyhende

I fjor fekk Frp gjennomslag i ein av tiltakspakkane for at det skulle løyvast 400 millionar kroner ekstra til fylka for naudsynt vedlikehald på fylkesvegane. Ordninga var søknadsbasert og resultat er no klart.