Omsetting av eigedomar

Oversikta viser eigedomar som er overdregne eller omsett i Stad kommune i mars månad 2021.

Strandstad: Omsetninga av eigedomar i Stad held seg oppe. Foto: Tormod Flatebø 

Nyhende

Gnr 44, bnr 637 er overdrege for kr 675.700 frå Stad kommune til Mj Byggservice as (02.03.2021)