Kommunane kjem med ny digital teneste

No lanserer Stad kommune den digitale tenesta e-Torg.

NYTT: F.v. På Roy Cato Hopland og Odd-Harald Heggen. Dei arbeider med geodata i kommunen og har jobba med innføringa av eTorg og har ansvaret for administrasjon av eTorget.   Foto: Privat

Nyhende

Det same gjer kommunane Stryn, Bremanger og Kinn.