– Vi jobbar målmedvite for å få gjennomført vårt program

– Stad Senterparti er svært medvitne over kva vi har nedfelt i partiprogrammet, og alle våre medlemmer og veljarar skal vere klar over at vi jobbar for å få gjennomført vår politikk og det som står i programmet.

Vi er å stole på: – Det halvanna året vi har bak oss i kommunestyret viser at Stad Sp heile tida jobbar for å få gjennomslag for sin politikk og sitt partiprogram, seier Paul Jacob Helgesen, gruppeleiar for Sp si gruppe i Stad kommunestyre. Arkivfoto: Tormod Flatebø 

Nyhende

Det seier Paul Jacob Helgesen, formannskapsmedlem og gruppeleiar for Stad Sp si kommunestyregruppe.