Pressa får ikkje bli med på tilsyn

Før påske tillyste at Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) tilsyn ved Okla Vindkraftanlegg som er under bygging på Stad landet.

Tilkomstveg Okla: Illustrasjonsfoto. Foto. Jon Frogner 

Nyhende

I den samanheng vende Fjordabladet seg til NVE med spørsmål om lokalavisa kunne få vere med på synfaringa, med bakgrunn i at det er stor interesse for prosjektet lokalt.