Promillekontroll

Ingen utslag

Søndag gjennomførte Politiet promillekontroll på Kjøs. Ingen utslag.

Ingen av dei 74 kontrollerte bilførarane yesta positivt på politiet sitt alkometer under ein kontroll på Kjøs.  

Nyhende

Under promillekontrollen Politiet hadde på Kjøs på føremiddagen 1. påskedag vart 74 bilførarar kontrollerte. Ingen av dei kontrollerrte fekk utslag på Politiet sitt alkometer.