Del to av Påske- og dåpsgudstenesa i Eid kyrkje

Andre del av Påskegudstenesta frå Eid kyrkje.

Nyhende

Gudstenesta vart halde av prost Stian Heggedal. Organist: Ralph Cüpper. Kyrkjetenar: Bjørg Risøy. Songarar: Magni Myklebust og Tuva Nyhammer-Taklo.

Dåpsbarnet var Athena Felicia.

På grunn av litt opplastingsproblem av opptak frå Påskegudstenesta vart vi litt seinka. Dette orsakar vi. På grunn av at gudstenesta varte i ein time og 20 minutt vart filene svært store, skapte det nokre utfordringar for oss teknisk, Vi har difor måtte dele opp gudstenesta i to videoar., Påske- og dåpsgudstenete frå Eid kyrkje og Del 2 Påskegudsteneste frå Eid kyrkje.