Okla vindkraftverk

NVE har godkjent søknaden om endra turbinfundament

Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE) har godkjent Falck Renewables Vind AS (FR) sin søknad om endra turbinfundamen på Okla vindkraftanlegg

NVE har godkjent Falck Renewables Vind AS sin søknad om endra turbinfundamen på Okla vindkraftanlegg. Illustrasjonsbiletet frå arbeidet med tilkomstvegen.  

Nyhende

Utbyggjar av Okla vindkraftverk søkjer om ny endring

Falck Renewables har søkt Norgews vassdrags- og energidirektorat om å løyve til å endre turbinfundament på Okla vindkraftverk.


Det kjem fram i eit brev til Stad kommune, datert 26. mars 2021. I NVE sitt vedtak heiter det at NVE godkjenner søknad om endra turbinfundament datert 11.03.2021. Vilkår for godkjenninga: