Utfordringar med analysekapasiteten

To dagar på rad med berre negative prøver

Fredag var ingen av dei 165 analyserte prøvene positive viser Helse Førde sine oppdaterte tal. Dette er andre dagen på rad at det ingen av dei analyserte prøvene er positive.

Helse Førde: Ingen av dei 165 analyserte prøvene er positive.   Foto: tormod flatebø

Nyhende

Torsdag analyserte Helse Førde 165 prøver, og ingen av desse prøvene var positive. Dette kjem fram i Helse Førde sine oppdaterte tal fredag morgon.

Torsdag kveld vart det klart at det hadde kome svar på 25 av rundt 60 prøver tatt på Nordfjordeid onsdag, medan det då ikkje hadde kome svar på nokon av dei rundt 80 prøvene som vart tatt i Selje onsdag. Årsaka til dette er utfordringar med analysekapasiteten ved Førde sentralsjukehus og Haukeland sjukehus, som gjer at svartider vert forlenga.

Andre dag på rad

Onsdag 24. mars analyserte Helse Førde 192 prøver og alle desse var også negative. Dette gjer at det no er andre dagen på rad at Helse Førde har analysert berre negative prøver. Det er verdt å merke at det er utfordringar med analysekapasiteten.

I løpet av dei åtte siste dagane, mellom torsdag 18. mars og torsdag 25. mars, har Helse Førde analysert 3193 koronaprøver. Helse Førde sine tal viser at 70 av desse prøvene har vore positive. Dagen med flest positive prøver i denne perioden er torsdag 18. mars med 24 positive, og dagane med færrast positive er onsdag og torsdag denne veka med ingen positive.

Torsdag 18. mars: 24 nye av 583 analyserte prøver

Fredag 19. mars: 9 nye av 513 analyserte prøver

Laurdag 20. mars: 12 nye av 368 analyserte prøver

Søndag 21. mars: 9 nye av 412 analyserte prøver

Måndag 22. mars: 8 nye av 431 analyserte prøver

Tysdag 23. mars: 8 nye av 529 analyserte prøver

Onsdag 24. mars: 0 nye av 192 analyserte prøver

Torsdag 25. mars: 0 nye av 165 analyserte prøver

Kommunane i Helse Førde kan sjølv bestemme kvar dei sender koronaprøver som er tatt, og difor kan prøver bli analysert i andre laboratorium enn ved Førde sentralsjukehus. Desse prøvene er ikkje med i Helse Førde sine tal, og dette er ikkje ei komplett liste over alle prøvesvar frå området til Helse Førde.

Ein koronapasient

Ifølgje Helse Førde sine oppdaterte tal er det fredag ein person med stadfesta covid-19 smitte som er innlagd på sjukehus i Helse Førde.

Fredag morgon var det seks av rundt 3000 tilsette i Helse Førde som var heimeverande eller sjukmelde grunna korona. Talet på tilsette i Helse Førde som har hatt stadfesta covid-19 er framleis sju og uendra.