Nordfjordakademiet inngår samarbeid med Framtidsfylket

Aukar rekrutteringskrafta med ny avtale

Nordfjordakademiet får fleire strengar å spele på når dei inngår samarbeid med den fylkesdekkande rekrutteringsaktøren Framtidsfylket. Saman skal dei tilby arbeidsgjevararne i Nordfjord tenester som skal hjelpe dei med å skaffe nødvendig kompetanse.

– Nordfjordakademiet får fleire strengar å spele på når dei inngår samarbeid med den fylkesdekkande rekrutteringsaktøren Framtidsfylket, serier Tone Bjerkan, dagleg leiar iNordfjordakademiet. 

Nyhende

– Framtidsfylket har lang erfaring med kommunikasjon og merkevarebygging av arbeidsliveti fylket. I samarbeid med dei skal vi tilby bedrifter og kommunar i Nordfjordrekrutteringsverktøy, kurs og samla kommunikasjon av ein fantastisk arbeidsregion. Det vilgjere arbeidsgjevarane meir attraktive, seier Tone Bjerkan, dagleg leiar iNordfjordakademiet.